Zaměstnanci školy

Assmanová Lenka
učitel housle, klavír
 
Bandriová Irena  učitel klavír, klávesy, pěvecký sbor  UB, Prakšice
Blahová Lenka Mgr.
učitel  výtvarný obor
 
Bučková Zuzana MgA.
učitel
klavír
Bánov
Burešová Marcela Mgr. učitel, externí
klavír, HN  
Červenková Hana Mgr.
učitel  housle, viola, komorní soubor 
 
Dubská Bronislava
správní zaměstnanec
   
Flekačová Zuzana DiS. učitel
kytara
UB, Nivnice
Fojtíková Žaneta
učitel
housle
 
Grimová Hana
učitel
klavír
UB, Nivnice
Hais Radek Bc.
učitel  housle, smyčcový soubor
UB, Bánov
Haluzová Svatava Bc. učitel  výtvarný obor   
Horňáková Eva Bc.
učitel
violoncello
 
Hrubá Iva Mgr.
učitel
klavír
RD
Hrubý Jiří  učitel  zpěv, klavír  
Jagoš Ondřej
učitel
housle, klavír
 
Komárek Tomáš MgA. učitel  zobcová flétna, klarinet   
Kovář Jiří MgA.
učitel
klavír, varhany, korepetice
 
Kubáníková Anna Bc.  učitel  klavír, klávesy, korepetice  
Lekeš Tomáš Mgr.  zástupce ředitele
klavír, klávesy, HN 
 
Mahdal Radovan  učitel
kytara, bicí   
Mareček Václav MgA.
učitel
kontrabas, basová kytara, klávesy 
 
Matulíková Petra
ekon. zástup. ředitele
   
Ondrůšková Veronika
učitel
kytara
UB, Vlčnov
Pančochová Marie  učitel  klavír   
Přikrylová Anna
učitel  housle UB, Nivnice
Přikrylová Veronika Mgr. učitel housle  RD
Přikryl Václav  správní zaměstnanec     
Rachůnková Kristýna
hospodářka
   
Salvetová Dagmar  učitel  housle  RD
Sedláčková Kamila  učitel  kytara  RD
Stašek Zdeněk Mgr.
učitel
HN, housle
Vlčnov
Stojaspalová Pavla  učitel  klavír
Nivnice
Straka Štěpán
učitel
zobcová flétna, žesťové nástroje
 
Šmídová Marcela
správní zaměstnanec     
Šmilauer Jaroslav  učitel  klávesy, klavír   
Štenclová Anežka
učitel
akordeon, klávesy 
 
Švehlík Roman Mgr.
učitel  literárně dramatický obor
 
Talašová Květa  učitel
zpěv
 
Teimer Marek
učitel  zobcová flétna, klávesy
Vlčnov
Trčková Markéta  učitel
výtvarný obor   
Trtková Marcela Mgr.  učitel  klavír, ZHS  
Vacek Pavel
učitel  zobcová flétna, žesťové nástroje   
Valečka Lubomír
učitel  cimbál, HN, PHV, Šablička   
Valečková Eva  ředitelka akordeon  
Veprentsova Milina
učitel
taneční obor
 
Vlčnovská Dana
správní zaměstnanec
   
Vrátná Vlasta
učitel
kytara   
Zaorálková Veronika Ing.
učitel
zpěv, klavír
UB, Vlčnov 
Zlatník Aleš DiS.
učitel
housle, přípravný smyčcový sobor UB