Úplata za vzdělávání

 

Ve školním roce 2019/2020 je úplata za vzdělávání stanovena následovně:

hudební obor                          
 
individuální výuka
           2 500,- Kč / za rok                         
přípravná hudební výchova 5let
           1 250.- Kč / za rok
přípravná hudební výchova 6let            1 550.- Kč / za rok 
výtvarný obor
           2 100.- Kč / za rok
literárně dramatický obor
           1 800.- Kč / za rok
taneční obor
           1 800.- Kč / za rok


Úplata je v celé výši splatná vždy do 15. září aktuálního školního roku. Veškeré údaje, týkající se platby, Vám sdělí třídní učitel.