Školní vzdělávací program ZUŠ Uherský Brod /platný od 1. 9. 2012/

Od 1. 9. 2012 bude Základní umělecká škola v Uherském Brodě vyučovat podle svého Školního vzdělávacího programu. Tento program se vztahuje na nově přijaté žáky, kteří budou zařazeni do přípravných ročníků, do 1. ročníku 1 stupně a do I. ročníku 2. stupně. Ostatní žáci školy budou pokračovat podle stávajících učebních plánů a osnov. Celý text ŠVP můžete najít v přiloženém dokumentu.

*

Z důvodu změny sídla školy, počtu odloučených pracovišť a některých dalších skutečností souvisejících se stěhováním školy do nového objektu, jsme tyto informace v ŠVP opravili a nové znění s platností od 1.9.2013 zveřejňujeme v přiloženém dokumentu. 

*

Další aktualizace /reakce na výstupy ČŠI/ s platností k 1.11.2013 v přiloženém souboru s označením 2013-10-22.

*

Další aktualizace ŠVP platná k 1.9.2015 - označena 2015-5.

*

Od 1. 9. 2019 je platná aktualizace ŠVP UB verze 2019.