Oddělení hudebního oboru

Hudební obor Základní umělecké školy v Uherském Brodě je rozdělen do nástrojových oddělení, každé z nich má svého vedoucího, který organizačně a metodicky oddělení řídí. Klavírní oddělení je vždy nejrozsáhlejší počtem pedagogů i žáků, oddělení elektronických klávesových nástrojů, kam přísluší i varhany a původní oddělení lidových nástrojů a zpěvu, tvoří v současné době jeden celek. Toto oddělení nyní zahrnuje EKN,varhany, cimbál, akordeon a zpěv.

Smyčcové oddělení zastřešuje housle, violu, violoncello a kontrabas. V dechovém oddělení jsou dřevěné i žesťové nástroje. Kytarové oddělení obsahuje také bicí nástroje  Nově bylo ustanoveno oddělení hudební nauky a hudební teorie.

 

Vedoucí oddělení:

klavír                                       Irena Bandriová

EKN, lid. nástroje a zpěv           Eva Valečková

smyčce                                     Hana Červenková

dechy                                       Tomáš Komárek

kytara a bicí nástroje                Vlasta Vrátná

hudební nauka a teorie             Tomáš Lekeš