Pronájem nástrojů

 

Hudební nástroje jsou žákům školy pronajímány na základě vnitřní směrnice /viz dokumenty/ a dle možností nástrojových archívů školy.

Smlouvu o pronájmu sepisuje třídní učitel  se zákonnými zástupci žáka.


Výše nájemného pro školní rok 2019/2020:

kytara, žestě                                                                    30,. Kč /měsíčně

housle                                                                             40,- Kč /měsíčně

smyčec, pouzdro                                                              15,- Kč /měsíčně

klarinet, akordeon, vcl, basa, klávesy                                  50,- Kč /měsíčně

cimbál                                                                            100.- Kč /měsíčně

 

Částku na celou dobu pronájmu nástroje /v rozsahu 10 nebo 12 měsíců/ je nutné uhradit najednou v době převzetí nástroje na základě písemné smlouvy.

Platba se provádí bankovním převodem.