Přihlášky ke studiu

VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY PRO STUDIUM V ZUŠ UHERSKÝ BROD

 

Přihlášku vyplňte na odkazu:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=317

Při vyplňování postupujte, prosím, podle uvedených instrukcí:

 • vyberte budovu, popř. pobočku, na kterou se žák hlásí
 • vyplňte údaje žáka a jednoho zákonného zástupce
 • zaškrtněte požadované studijní zaměření
 • vyplňte souhlasy GDPR
 • vyberte termín talentové zkoušky
 • odešlete přihlášku

 

V den konání talentové zkoušky se ujistěte na této webové stránce, že nedošlo ke změně - jsme povinni postupovat podle pokynů MŠMT a ty mohou být aktualizovány v souvislosti s epidemiologickou situací.

K přijímacímu řízení se dostavte ve vybraný čas.

Do školy bude umožněn vstup pouze jedné doprovázející osobě.

Přineste s sebou vyplněné čestné prohlášení (ke stažení na stránce dole)

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

HUDEBNÍ OBOR:

rytmus

 • schopnost tleskáním reprodukovat 5 rytmických modelů v taktu 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
 • pochodování nebo tleskání do rytmu hrané ukázky

sluchové cvičení

 • rozpoznání směru melodie 
 • určení vyššího a nižšího tónu, a slabšího a silnějšího
 • určení chyby v melodii známé písně

zpěv písně

 • libovolná píseň

 

VÝTVARNÝ OBOR

na základě předložení 5 domácích výtvarných prací (ne prací ze školy)

 • zralost výtvarného projevu (schopnost ztvárnit figuru, přírodu, pohyb, děj, využití formátu, rukopis)
 • osobitý, individuální přístup k tématu, obohacení o vlastní nápady, fantazii, množství detailů

 

TANEČNÍ OBOR

rytmus

 • rytmické, hudební a prostorové cítění (vytleskávání, běh, chůze v prostoru)

sluchové cvičení

 • určení vyššího a nižšího tónu, a slabšího a silnějšího

fyzické předpoklady dítěte

 • zjištění základních pohybových dovedností a fyzické předpoklady pro tanec (obratnost, celková pohyblivost, pohybová koordinace, pohybový rozsah, případně rozsah pohybu v kyčelních kloubech, pružnost páteře)

 

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

řečové dovednosti

 • komunikativnost, správná artikulace hlásek

herecká a pohybová etuda (podle věku uchazeče)

 

 • pohybové dispozice (dítě se volně a spontánně pohybuje v prostoru, svůj pohybový projev přizpůsobuje motivacím, které učitel zadává)