Přihlášky ke studiu

INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY PRO STUDIUM V ZUŠ UHERSKÝ BROD

 

1. Po kliknutí na odkaz zkontrolujte, zda škola, kam přihlášku podáváte, je skutečně ZUŠ Uherský Brod.

2. Vyplňte údaje žáka a jednoho zákonného zástupce dle instrukcí ve spodní části webové stránky.

3. V pravém sloupci zaškrtněte požadovaný obor a studijní zaměření – z výběru volte ty, za nimiž je v závorce uvedena zkratka ŠVP. Pokud přihlašujete žáka do hudebního oboru, je nutné správně zaškrtnout stupeň studia - žáci ve věku 5 let (věk se počítá k 1. 9.) jsou přijímáni do přípravného studia, žáci od 7 let ke studiu hry na nástroj či zpěvu.

4. Odešlete přihlášku. S žákem přijďte do ZUŠ k vykonání talentové zkoušky ve dnech 13. - 17. 5. 2019.

5. Pokud jste měli problém s přihláškou, můžete ji vyplnit u talentové zkoušeky.

 

Přihlášky ke studiu pro všechny obory naleznete na https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=317