Kontakty

Základní umělecká škola Uherský Brod,
Mariánské náměstí 65

688 01 Uherský Brod

příspěvková organizace Zlínského kraje od 1.7.2001, č.j.: 1169/2001/Šk

IČO: 46254552

IZORED: 600003698

číslo účtu: 30031721/0100

ředitelka školy   Mgr. Hana Mahdalová
telefon:           572 632 431
fax:                 572 638 277
mail:                info@zus-ub.czhana.mahdalova@zus-ub.c 

zástupce statutárního orgánu - zástupce ředitelky: Eva Valečková

telefon:           572 634 575
mail:                eva.valeckova@zus-ub.cz   

zástupce ředitelky: Mgr. Tomáš Lekeš

telefon:           572 634 575   

mail:                tomas.lekes@zus-ub.cz

 

kancelář:          Petra Matulíková - účetní

telefon:            572 632 431

fax:                  572 638 277           

web:                www.zus-ub.cz

Doručovací adresa a adresa úřadovny, mail pro spisovou službu: 

Základní umělecká škola Uherský Brod, Mariánské náměstí 65, 688 01 Uherský Brod

mail:                ucetni@zus-ub.cz