Historie školy

Hudební školství v Uherském Brodě má kořeny v činnosti hudebních a pěveckých spolků, které zde působily od druhé poloviny 19. století. Jejich zásluhou vznikla v roce 1946 Městská hudební škola, která měla klavírní, houslové a od druhého pololetí také dechové oddělení. V prvním školním roce měla škola 82 žáků a 3 učitele. Ředitelem školy byl jmenován Josef Brabec.
Ve školním roce 1961/1962 se škola transformuje na Lidovou školu umění. V roce 1965/1966 byl otevřen výtvarný obor a v roce 1970/1971 taneční obor. Literárně dramatický obor poprvé vznikl v roce 1979/1980, jeho činnost však byla záhy přerušena. Opět začal pracovat ve školním roce 1985/1986.
Školní soutěž Muzikant pro všechny žáky hudebního oboru byla založena v roce 1977 - 1. ročník.
Otevření Dětské galerie - 8.6.1984. Změna názvu na Základní uměleckou školu - školní rok 1990/1991. V následujícím školním roce se mění sdružení rodičů a přátel školy na Klub přátel ZUŠ a v k 1. lednu 1993 získává škola právní subjektivitu.

Ředitelé školy:
Josef Brabec            1946 - 1950                     Jaroslav Kovanda        1990 - 1992
František Veselka      1950 - 1970                     Jaroslav Šmilauer        1992 - 1995
Vladimír Křepelka      1970 - 1975                      Hana Mahdalová         1995 - 2018                      Josef Hošek    1975 - 1990                        Eva Valečková         8/2018

 

Současná „zuška" je čtyřoborová a má kapacitu 900 žáků. Ti často dojíždějí i ze vzdálených míst v okolí. Pro snadnější dostupnost především hudebního vzdělání jsou detašovaná pracoviště v 6 obcích a dvě pracoviště má škola v Uherském Brodě. Úspěšnosti výuky a široké nabídce odpovídá účast žáků v soutěžích a jejich výsledky. Velmi kvalitní je výuka hry na klavír, housle, cimbál, dechové nástroje, úspěchy má taneční, výtvarné a literárně dramatické oddělení. Ve škole pracuje 22 souborů - od cimbálových muzik po taneční orchestr, kytarový, dechový a smyčcový soubor a všechny veřejně vystupují.

Spolupracujeme s Kruhem přátel hudby /založen v roce 1975/, který je součástí Klubu přátel ZUŠ a každou sezónu pořádáme  koncerty často s velmi významnými interprety.

Škola je centrem umělecké přípravy dětí, střediskem kulturního života města a okolí. Mezioborová spolupráce a úspěšnost při přípravě k přijímacím zkouškám na všechny školy s uměleckým zaměřením jsou základem dobré pověsti školy. Škola je v současné době příspěvkovou organizací zřízenou Zlínským krajem.

V listopadu 2012 se uskutečnilo stěhování do zrekonstruovaných prostor komplexu budov na adrese Mariánské náměstí 65. Všechny obory školy jsou konečně pod jednou střechou. Máme krásnou školu.

Fotografie z nové budovy nám posílají i její návštěvníci - v tomto případě je autorem pan Oldřich Prajza, děkujeme!

Schodiště v nové budově ZUŠ

V přiloženém souboru je leták vydaný k 60. výročí založení školy, další soubor obsahuje materiál k 65. výročí.