Filozofie školy

Základní umělecká škola je nepostradatelným článkem české školské soustavy. Připravuje své žáky jak na amatérskou tvůrčí činnost, tak na směřování k další profesní přípravě na odborných středních a vysokých školách.

Chceme být otevřenou a vstřícnou institucí, která citlivě reaguje na potřeby potencionálních absolventů bez toho, že bychom snižovali kvalitu a úroveň své práce. Chceme být tvořivou dílnou, učit své žáky nejen kázni a pravidelnosti v umělecké činnosti, ale také rozvíjet jejich emocionalitu a schopnost kultivovaně vnímat a rozlišovat v umělecké kvalitě.