Základní umělecká škola v Uherském Brodě Vám přeje

Všichni zaměstnanci Základní umělecké školy v Uherském Brodě Vám přejí sváteční konec roku 2010 a dobré vykročení do roku následujícího.

  pf 2011