Zahajovací schůzka pro rodiče žáků Přípravné hudební výchovy

Rodiče dětí zařazených do Přípravné hudební výchovy II. /školáci/ k panu učiteli L. Valečkovi mají zahajovací schůzku ve čtvrtek 3.9.2015 v 16.00 hodin v sále školy - Mariánské náměstí 65, přízemí vpravo.