Zahajovací koncert pro žáky 1. ročníků individuální výuky hry na nástroj a zpěvu

Upozornění pro rodiče a žáky prvních ročníků individuální výuky (hra na nástroj a zpěv) - zahajovací koncert se koná v úterý 7.9.2010 v 16.00 hodin v sále ZUŠ v dominikánském klášteře. Kromě motivačního vystoupení žáků školy získáte informace o výuce v ZUŠ a rovněž zodpovíme Vaše případné dotazy - celková délka cca 45 minut až 1 hodina.