Zahajovací koncert pro žáky 1. ročníků hudebního oboru

Zahajovací koncert se koná ve čtvrtek 4. září 2008 v sále ZUŠ v dominikánském klášteře, začátek koncertu je v 16. 00 hodin. Průvodní slovo má pan učitel Lubomír Valečka, vystoupí žáci nižších ročníků hudebního oboru. Koncert je určen žákům 1.ročníků  hry na nástroj, případně zpěvu a jejich rodičům. Těšíme se na Vaši účast!