Zahajovací koncert pro žáky 1.ročníků hry na nástroj

Koncert pro žáky 1.ročníků hry na nástroj a jejich rodiče se koná v úterý 8.9.2009 v sále školy - dominikánský klášter. Začátek koncertu je v 16.00 hodin.