Zahajovací koncert pro žáky 1. ročníků hry na nástroj

Včera se konal první koncert nového školního roku. Pan učitel Lubomír Valečka si připravil pro žáky 1. ročníků hudebního oboru a pro jejich rodiče povídání o tom, co všechno je v naší škole může potkat a jak překonat počáteční strach a nejistotu. Pěkný program s pohádkou a vystoupením starších žáků byl zakončen předáním pamětního listu každému prvňáčkovi.

M. Vanďurková 8.9.09J. Kunčarová 8.9.09K. Mlčúchová 8.9.09T. Kučera 8.9.09