Zahajovací a seznamovací schůzka zájemců o umělecké kurzy

se koná ve středu 29.9.2010 v 17.00 hodin v učebně hudební nauky č. 106 v přízemí dominikánského kláštera.