Zahájení výuky "Základů hudebních skladeb"

Zahájení výuky ZHS /učí paní učitelka Marcela Trtková/ se uskuteční v pondělí 12.9.2011 od  14.40 do 15.25 hodin ve třídě hudební nauky - přízemí dominikánského kláštera.