Zahájení výuky 11. 5. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 umožnilo obnovit za splnění daných hygienických podmínek částečný provoz základních uměleckých škol od 11. 5. 2020.

Výuka v hlavní budově na Mariánském nám. 65, Uherský Brod začne od pondělí 11. 5. 2020 ve všech oborech v tomto omezeném režimu:

1. hudební obor

- individuální výuka (nástroj nebo zpěv) – bude probíhat

- kolektivní výuka (hudební nauka, soubory, komorní hra) – nebude probíhat

- přípravná hudební výchova pro děti od 5 let (PHV – 1. Ročník - MŠ) – nebude probíhat

- přípravná hudební výchova pro děti od 6 let – bude probíhat

2. výtvarný obor

- výuka bude probíhat podle rozvrhu

3. taneční obor

- taneční přípravka 1, 2 – nebude probíhat

- výuka od 1. ročníku bude probíhat dle rozvrhu

4. literárně dramatický obor

- výuka bude probíhat

 

Informace o výuce na pobočkách budou nejpozději 7. 5. 2020.

 

Další podmínky stanovené MŠMT:

- vstup do budovy umožněn pouze žákům (ne doprovázejícím osobám)

- povinnost podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového a infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory (vytisknout, podepsat, bez podepsaného prohlášení nebude moci být dítě vyučováno)

- dodržování hygienických a provozních opatření stanovených školou

 

Upozorňuji, že při výuce může dojít k přímému kontaktu s učitelem nebo spolužákem.

Pokud Vaše dítě nebo některá osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, patří do rizikové skupiny (viz prohlášení), zvažte, prosím, jeho účast na vzdělávacích aktivitách.

O osobní účasti nebo neúčasti svého dítěte na výuce v ZUŠ informujte vyučujícího do 8. 5. 2020.

V případě, že se Vaše dítě nebude výuky osobně účastnit, bude pro ni využívána i nadále distanční forma.

S konkrétními dotazy k výuce se obracejte, prosím, přímo na vyučující.