Výzva !!!

Zveme rodiče do našich řad! 

Přijďte si zazpívat do pěveckého sboru

učitelů a žáků školy!

Připravujeme program na slavnostní koncert v rámci oslav 70. výročí založení ZUŠ, který proběhne v květnu na DK. 

Sbor bude doprovázet symfonický orchestr složený z učitelů a žáků ZUŠ a členů Filharmonie B. Martinů Zlín. 

Zájemci se mohou hlásit u p.uč. Z. Flekačové, 2.patro budovy, učebna č. 316

nebo na mail: ZRachunkova@seznam.cz 

Těšíme se na vás!!!