Výtvarný plenér netradičně

„Sochaření na Maršově“

Výtvarný obor ZUŠ v Uherském Brodě pořádá již tradičně na začátku školního roku pobyt mladých výtvarníků na SEV Maršov.

Ve dnech 26. a 27. září 2014 se tedy opět konal „Adaptační, zážitkový a výukový kurz“, jehož náplní je kresba a malba v plenéru. Tentokrát si paní učitelky Svatava Haluzová a Lenka Blahová připravily i zajímavost v podobě sochaření. Navíc pozvání přijali žáci VO ZUŠ Trenčín, spolu se svými pedagogy, p. učitelkou Veronikou Mikovou a p. učitelem Jánem Meškem. Vzniklo tedy jakési “mezinárodní sochařské sympozium“.

V plenéru se děti snažily různými výt. technikami zachytit krásnou krajinu, zvířata, detaily rostlin (především akvarel, pastel, kombinovaná technika). Sochařením do pórobetonových kvádrů vznikla velmi zajímavá díla. Tématem byly hraniční kameny-milníky, které symbolicky každé město umístí v areálu své školy. Sochaři využívali motivy bájných gryfů, draků, rostlin, zvířat, erbů, symbolů.

Všichni účastníci byli opravdu nadšení ze společného tvoření a těší se na další setkání, které se již plánuje……

Za organizátory Svatava Haluzová

Fotografie z uvedené akce najdete ve fotogalerii