Výtěžek benefičního koncertu na podporu projektu "Malé mimi"

Děkujeme touto cestou všem, kteří včera přišli na Vánoční koncert učitelů ZUŠ a tak svým dílem podpořili projekt péče o předčasně narozené děti "Malé mimi".

Iniciátorem projektu byl Martin Gazda s osobní zkušeností otce přečasně narozené dcery a myšlenku projektu dále rozvíjí primář novorozeneckého oddělení KNTB Jozef Macko. Ta spočívá v rekonstrukci pokojů novorozeneckého oddělení zlínské Krajské nemocnice T. Bati a povede k vytvoření prostor, kde budou moci rodiče pobývat společně se svými předčasně narozenými dětmi 24 hodin denně. 

Některé ze základních uměleckých škol Zlínského kraje přispěli podstatnou částkou z akcí uskutečněných již v roce 2015, kdy byl projekt spuštěn, naše škola se zapojila v letošním roce. Vánoční koncert se nám zdál být tou správnou příležitostí.  

Paní doktorka Vápeníková, která se za projekt "Malé mimi" koncertu včera zúčastnila, převzala výtěžek ze vstupného ve výši 3900,- Kč. Díky Vám!

malé mimi 1

malé mimi 2