Výsledky středeční soutěže ve hře na klavír

Ve středu 26. února 2014 se u nás uskutečnilo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Její výsledky jsou v přiložených souborech. Z celkového počtu deseti postupujících je 5 žáků naší školy a absolutním vítězem se stal Vojtěch Červenka, žák ze třídy paní učitelky Marie Pančochové.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv aktivním způsobem na soutěži podíleli, především děkuji všem soutěžícím a zvláště pak postupujícím žákům za nasazení, s jakým své výkony předvedli, děkuji kolegyním učitelkám (Stojaspalové, Pančochové, Grimové, Cahlové a Trtkové) za přípravu všech interpretů a také děkuji rodičům či prarodičům žáků za stálou přízeň a podporu, bez které by podobné úspěchy prostě nebyly.

Mgr. Hana Mahdalová

V. Červenka