Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020

Žáci jsou zapsáni pod variabilním symbolem uvedeným na podané přihlášce. 

Přijatí žáci:

-     ve dnech 21. - 27. června se nahlásí učiteli, ke kterému byli přiděleni

-     uhradí 200,- Kč, příspěvek Klubu přátel ZUŠ na školní rok 2019/2020

 

Nezařazení žáci:

-     budou přijati ke studiu v případě, že se uvolní místo

-     informujte se od 10. září 2019 osobně nebo na telefonních číslech

572 63 24 31 a 572 63 45 75

 

Žáci zařazení k paní učitelce Hrubé, Hrobařové, Salvetové a Koutné:

-       budou se hlásit v ředitelně nebo v kanceláři školy