Výsledky přijímacího řízení

Podrobné informace a výsledky přijímacího řízení na školní rok 2014/2015 naleznete v přiloženém souboru

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijatí žáci:

-     ve dnech 24. - 26. června se nahlásí učiteli, ke kterému byli přiděleni

-     uhradí 200,- Kč, příspěvek Klubu přátel ZUŠ na školní rok 2014/2015

 Nezařazení žáci:

-     budou přijati ke studiu v případě, že se uvolní místo

-     informujte se od 8. září 2014 osobně nebo na telefonních číslech

       572 63 24 31 a 572 63 45 75