Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 najdete pod variabilním symbolem uvedeném na přihlášce žáka, který se řízení zúčastnil. Zveřejněny budou ve škole na nástěnce a rovněž na webu školy dne 23.6.2015 odpoledne od 14.00 hodin.

V souboru označeném HO jsou výsledky hudebního oboru, v souborech LDO, TO a VO jsou výsledky literárně-dramatického, tanečního a výtvarného oboru.

Pokud žáci zkoušky udělali, ale aktuálně z kapacitních důvodů není možné je zařadit, mohou se rodiče informovat o možnosti zařazení jejich dítěte po 8. září 2015 na telefonu 572 63 2431 - Mgr. Hana Mahdalová