Vyhlášení soutěže pro žáky naší školy

SOUTĚŽ 

O NEJAKTIVNĚJŠÍHO NÁVŠTĚVNÍKA KONCERTŮ

Od tohoto školního roku se mohou všichni žáci Základní umělecké školy v Uherském Brodě zúčastnit soutěže o nejaktivnějšího návštěvníka koncertů. Koncerty jsou nedílnou součástí výuky a chceme tímto povzbudit k pravidelné účasti na nich.

Do soutěže je možné se zapojit kdykoliv v průběhu školního roku. Zájemci si vyzvednou u svých učitelů kartičku, tzv. „Koncertníček", do kterého dostanou razítko za každý koncert, kterého se jako posluchači nebo účinkující zúčastní. Počítají se i koncerty mimo ZUŠ, stačí přinést vstupenku nebo jiný doklad o návštěvě.

Tři nejaktivnější budou na GALAKONCERTU v závěru školního roku odměněni.

Všechny informace o koncertech pořádaných ZUŠ najdete na webových stránkách školy a školním facebooku. Pravidelně je také zasíláme rodičům na mailové adresy.

vzor Koncertníčku