Úspěšná Dorotka Bučková!

Ve dnech 7. a 8. května 2015 proběhlo v Mikulově ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje a v souborové hře lidových nástrojů. Devítiletá žákyně pana učitele Lubomíra Valečky Dorotka Bučková obsadila v sólové hře na cimbál krásné 2. místo. Gratulujeme!

diplom Dorotka 2015

uk lid nástroje 2015

uk lid nástroje 2015 1

uk lid nástroje 2015 3