Úspěch v klavírní soutěži - KLÁVESA 2014

Ve dnech 9. - 11. 5.2014 probíhala na zámku v Mikulově Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa.

Soutěž je jednokolová, ale má dvě poroty (studentskou a odbornou).

V odborné porotě se sešli velké osobnosti současné hudební a klavírní scény:

prof. Ivan Klánský - předseda poroty (koncertní pianista, vedoucí katedry klávesových nástrojů HAMU Praha)

MgA. Milan Langer (koncertní pianista a vedoucí  oddělení klávesových nástrojů Pražské konzervatoře)

MgA. David Mareček Ph.D. (ředitel České filharmonie,  klavírní pedagog Konzervatoře Brno)

Mgr.Jan Simon (koncertní pianista, ředitel  Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek Českého rozhlasu)

MgA. Ivo Kahánek Ph. D., (ředitel soutěže, koncertní pianista)

 

ZUŠ Uh.Brod zde reprezentoval žák p.uč.M.Pančochové - Vojta Červenka.

V obrovské konkurenci nakonec získal od odborné poroty Čestné uznání a od poroty studentské dokonce 2. místo.

Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy.

KLÁVESA MIKULOV 

VOJTA č