Úspěch pěveckého oddělení

V úterý 3. února 2009 se v ZUŠ Uherské Hradiště uskutečnilo okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. Naši školu reprezentovalo 10 individuálně soutěžících žáků a 1 komorní duo.

První místa s postupem do krajského kola získaly:

Anna Talašová - 4. kategorie, Karolína Kukolová - 6. kategorie, Veronika Gajdůšková - 10. kategorie a duo Karolína Kukolová a Zuzana Zámečníková.

 

A. Talašová

V. Gajdůšková

K. Kukolová a Z. Zámečníková

Barbora Kubáníková - 3. kategorie, Kristýna Gajdůšková - 4. kategorie, Zuzana Zámečníková - 6. kategorie a Petra Vlková - 7. kategorie obsadily 2. místa. Na třetím stupínku stály Žaneta Vystrčilová - 5. kategorie a Adéla Kandrnálová - 7. kategorie a čestné uznání obdržela Iveta Janíková.

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Poděkování patří také pedagogům a korepetitorům za kvalitní přípravu žáků a klavírní spolupráci.

 

Kytka