Upozornění na schůzku Rady Klubu přátel ZUŠ!

Ve středu 25. listopadu 2015 v 17 hodin se koná v koncertním sále školy schůze Rady Klubu přátel ZUŠ v Uherském Brodě.

Program:
1. škola a spolupráce s KP
2. zpráva o hospodaření
3. schválení výše a termínu splatnosti členských příspěvků na školní rok 2016/2017
4. seznámení s návrhem změny stanov
5. volba nového výboru
6. volba osob pověřených jednat jménem KP ZUŠ
7. diskuze
8. usnesení
9. závěr

Návrh stanov je v přiloženém souboru.