Týká se to také tebe

tsttt 2

Klub přátel ZUŠ ve spolupráci s Městem Uherský Brod pořádá v rámci festivalu TSTTT

XI. výtvarnou dílnu pro pedagogy, která se koná v úterý 4.6.2013 v době od 9.00 hodin

do 14.00 hodin ve výtvarných atelierech školy na Mariánském náměstí 65.

 

tsttt 1