Soutěž LDO - Kremnice 2017

Literárně dramatický obor opět uspěl v mezinárodní soutěži

Ve dnech 1. - 4. června 2017 proběhla ve slovenské Kremnici mezinárodní soutěž žáků ZUŠ a uměleckých škol s názvem Prednášam, teda som. Soutěží se v uměleckém přednesu poezie, prózy a vnitřního monologu. Ve velmi tvrdé konkurenci recitátorů ze Slovenska, České republiky, Polska, Ukrajiny, Běloruska a Litvy opět zaujali i naši žáci.

Patricie Guričová

2. místo (1. kategorie) v oboru Poezie

2. místo (1. kategorie) v oboru Próza

Kryštof Švehlík

3. místo (2. kategorie) v oboru Próza

2. místo (2. kategorie) v oboru Monolog

Štěpán Šmíd

3. místo (3. kategorie) v oboru Poezie

Vítězství v této soutěži je pro nás velmi cenné, protože mezinárodní porota je naprosto nezávislá a hodnotí nejen kvalitu předkládaného textu, ale zejména osobnost recitátora a míru jeho sdělení.

Kremnice 2017