Připomínáme blížící se přijímací zkoušky!

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65, UHERSKÝ BROD

 

P Ř I J Í M A C Í   Ř Í Z E N Í

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 

pro děti od 5 let a od 6 let

 

po celý červen vždy v pondělí, úterý, středu a čtvrtek od 13:00 do 17:00

ve třídě pana učitele Valečky - 1. patro vlevo 

 

 VÝTVARNÝ OBOR  

pro děti od 5 let

 

14. května - 18. května 2018

v atelierech výtvarného oboru v 1. patře budovy ZUŠ

začátek přijímací zkoušky vždy od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00

zájemci předloží 5 výtvarných prací (obrázků)

 

HRA NA NÁSTROJ A ZPĚV

  pro děti od 7 let

 

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

pro děti od 5 let

 

TANEČNÍ OBOR

pro děti od 5 let

 

14. května - 18. května 2018   nebo   28. května - 1. června 2018

v sále ZUŠ od 15:00 do 17:00

 

OD 7. KVĚTNA DO 11. KVĚTNA MOŽNOST NÁVŠTĚVY VŠECH TŘÍD BĚHEM VÝUKY

 

Přihlášky vyplňujte elektronicky na stránkách školy www.zus-ub.cz.

 

Další informace k přijímacímu řízení na stránkách školy www.zus-ub.cz

a na telefonních číslech 572 632 431  nebo 572 634 575.