Přijímací zkoušky

V týdnu od 15. května do 19. května 2017 se koná první kolo přijímacích zkoušek pro hudební obor - hra na nástroj a zpěv, literárně-dramatický a taneční obor. Zkušební komise zasedá v sále ZUŠ v přízemí školy denně v době od 15.00 do 17.00 hodin. Ke zkouškám si přineste vyplněnou a podepsanou přihlášku. Všechny důležité informace najdete na našem webu v části označené PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.Těšíme se na vás.