Přijímací řízení

Základní umělecká škola v Uherském Brodě vyučuje.

Hudební obor:
Hra na klavír
Hra na klávesy
Hra na varhany
Hra na housle
Hra na kytaru
Hra ne dechové nástroje /dřevěné/ - zobcovou flétnu, příčnou flétnu,klarinet, saxofon,
Hra na žesťové nástroje - trubku, pozoun, tenor, baryton, tubu,
Hra na bicí nástroje
Hra na akordeon,
Hra na cimbál
Zpěv
Přípravná hudební výchova /pro žáky 1.a 2. třídy ZŠ/
Přípravná hudební výchova /pro žáky MŠ - 5-ti leté/

Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně dramatický obor /divadlo a přednes/


Přijímání žáků na školní rok 2010/2011

Informace k přijímacímu řízení zde naleznete koncem měsíce dubna. děkujeme.