Přijímací řízení na školní rok 2010/2011

Přijímání žáků na školní rok 2010 / 2011

Výtvarný obor

denně od  7. 6. 2010 do 11. 6. 2010 v atelierech výtvarného oboru ve 2. patře Panského domu, začátek přijímací zkoušky vždy od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00. Zájemci si přinesou 5 výtvarných prací (obrázků).

Hudební obor - nástroje a zpěv

- první termín od 31. 5. 2010 do 4. 6. 2010

- druhý termín od 14. 6. 2010 do 18. 6. 2010

v sále ZUŠ v budově kláštera vždy od 15:00 do 17:00

Hudební obor - přípravná hudební výchova

po celý červen individuálně v odpoledních hodinách ve třídách p. uč. Burešové a p. uč. Valečky v budově kláštera

Taneční obor

7. 6, 8. 6.  a  11. 6. 2010 od 14: 00 do 16:00 v Tanečním sále v 1. patře Panského domu

Literárně - dramatický obor

14. 6.  a  16. 6. - 18. 6. 2010 od 14:00 do 16:00 v Domě kultury

Všichni zájemci si přinesou k přijímací zkoušce vyplněnou přihlášku, kterou si můžete vyzvednout ve škole nebo stáhnout z webových stránek školy  www.zus-ub.cz  v kapitole „DOKUMENTY".

Další informace k přijímacímu řízení můžete získat u ředitelky školy p. Hany Mahdalové, telefon 572 632 431, nebo na tel. č.  572 634 575, popř. na webových stránkách školy v   kapitole „O ŠKOLE".

 

Zveme Vás na akce školy v květnu a červnu 2010

7. 5.       - Vernisáž výtvarného oboru „Putování vesmírem"

- Dětská galerie Panský dům v 16:30 

11. 5.       - III. absolventský koncert

- sál dominikánského kláštera, začátek v 17:00 

25. 5.       - Galakoncert 

- velký sál Domu kultury, začátek v 17:00 

26. 5.       - Koncert pro gymnázium JAK

- velký sál Domu kultury, začátek v 10:00

31. 5. - 4. 6. - Týden otevřených dveří Základní umělecké školy

- Panský dům i dominikánský klášter od 14:00 do 16:30.

  2. 6.       - Nekonečná jízda

  3. 6.       - Finist, Jasný sokol

                - představení LDO, sál Domu kultury, začátek 17:00

  6. 6.       - Závěrečné vystoupení Tanečního oboru

- velký sál Domu kultury, začátek v 18:00

 

                         ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Uherský Brod, Mariánské nám. 61

572 632 431 (klášter), 572 634 575 (Panský dům)

www.zus-ub.cz