Pražský úspěch - soutěž PER QUATTRO MANI

V Praze se v pátek 17. 4. 2009 konal 7. ročník klavírní soutěže ve čtyřruční hře, nad nímž převzal záštitu primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. Soutěže s názvem PER QUATTRO MANI se letos zúčastnily naše žákyně Pavla Stojaspalová a Zuzana Zámečníková, které při svém debutu získaly nádherné 2. místo ve své 3. kategorii. Patří jim poděkování za příkladnou reprezentaci školy a také jim přejeme hodně dalších studijních a soutěžních úspěchů.

P.Stojaspalová a Z. Zámečníková