Pozvánka na zájezd do Benátek /Itálie/

BIENÁLE BENÁTKY 2009

Výstava současného umění

 

Bienále v Benátkách bylo založeno v roce 1895 jako přehlídka aktuálního stavu výtvarného umění. Koná se pravidelně každé dva roky a specifické jsou pro něj národní expozice v zahradách Giardini di Castello.

Zde je výběr výstavních prací podřízen pouze národní komisi, v prostorách Arsenalu pak jsou vystavena díla vybraná odbornou mezinárodní porotou. Po celých Benátkách lze najít řadu doprovodných výstav a akcí.

Kromě toho lze navštívit či vidět:

Palazzo Ducale - Dóžecí palác /gotická stavba se sochařskou výzdobou

Bibliotéka sv. Marka

Chrám sv. Marka

Kostel S. Giovanni e Paolo zbudovaný pro dominikány /1246-1430/

Renesanční jezdecká socha Colleoniho od Verrocchia /1479 - 1488/

Gotický chrám S. Maria Gloriosa dei Frari /1250 - 1443/ s významnými obrazy mistrů Tiziana, Belliniho, Tiepola.....

S. Maria Formosa - jeden z prvních renesančních chrámů v Benátkách

S. Maria dei Miracoli - renesanční chrám s unikátním obložením barevnými mramory

S. Giovanni in Bragora - gotický chrám s klenbou v podobě obráceného kýlu lodi

Scala del Bovolo - unikátní schodiště v areálu paláce Contarini /1499/

Scuola di S. Giovanni Evangelista - renesanční portál a schodiště

Fondaco dei Tedeschi - renes. skladiště a byty německých kupců

Ponte Rialto - most založený roku 1588

a další .......

Je možné individuálně navštívit benátské ostrovy - Murano /centrum sklářské výroby/, Burano

/rybářské městečko/,  Torcello / kdysi sídlo biskupa, opuštěné ale zachovalé/.

 

Program zájezdu:

Odjezd z Uherského Brodu ve čtvrtek 24. 9. 2009 ve 20.00 hodin od Domu kultury, noční přejezd

do místa ubytování /oblast kolem Lido di Jesolo/, příjezd v ranních hodinách 25.9. a ubytování v hotelu kategorie ***.

Výlet do Benátek na zbytek dne - cesta lodí z přístaviště Punto Sabbioni na náměstí sv. Marka,

cesta zpátky stejným způsobem /na místě dohodneme odjezd autobusu od přístaviště k hotelu/.

26.9. - snídaně v hotelu, opět možnost výletu do Benátek za stejných podmínek jako předešlý den

27.9. - snídaně v hotelu, - ,,-

28.9. - snídaně v hotelu, opuštění pokojů je nutné do 11.00 hodin, možnost výletu do Benátek, event. individuální program a předpokládáme v 16.00 - 18.00 hodin odjezd zpět do ČR, návrat v pozdních nočních či časných ranních hodinách

 

Předpokládaná cena zájezdu je 5 100.- Kč.

Cena zahrnuje dopravu komfortním autokarem s klimatizací /video, WC, bar/

3x ubytování v hotelu kategorie *** se snídaní,

transfery k lodi a zpět při výletech do Benátek, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

 

Cena nezahrnuje: lodní lístky, komplexní cestovní pojištění /26,- Kč na osobu a den/, vstupné a dopravu po Benátkách

 

Předpokládané ceny za vstupné:

15,- euro na Bienále /je možné získat různé slevy, studenti - ISIC karty, skupiny apod./

až 50,- euro na ostatní vstupné, pokud budete navštěvovat památky

 

Pokud máte zájem, kontaktujte do 8.9.2009 ...........Mgr. Hana Mahdalová, ZUŠ UB, 732 563 514