Pozvánka na koncert

Klub přátel ZUŠ pořádá v úterý 22. února 2011 další z koncertů jubilejní 35. sezóny. Představí se na něm Žesťová harmonie, komorní sexteto členů Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína. Začátek koncertu je v 17.00 hodin a opět se setkáme v sále ZUŠ v dominikánském klášteře. Na programu jsou skladby známých i méně známých skladatelů - od Bacha po Gerschwina a Joplina. Srdečně Vás zveme!!

PROGRAM

M. A. CHARPENTIER -  PRELUDE TO TE DEUM

M. FRANCK -  2 INTRÁDY

G. GABRIELLI -  CANZONA PER SONARE

J. S. BACH -  CONTRAPUNCTUS

T. ALBINONI -  SONATA SAINT MARK

**
H. K. SCHMID -  TURMMUSIK

J. PAVEL -  SUITA

G. GERSCHWIN  -  3 PÍSNĚ

S. JOPLIN -  RAGTIME