Pozvánka na koncert pro začínající žáky

 

Základní umělecká škola a Klub přátel Základní umělecké školy v Uherském Brodě

 

Vás zve na

 

Malý koncert pro žáky 1. ročníků

Vystoupí žáci 2. a  3. ročníků, získáte informace o průběhu studia.

úterý 6. září 2011  ● sál dominikánského kláštera ● 16:30 hodin