Pozvánka na II. absolventský koncert a další akce

V úterý 15. května 2012 v 17.00 hodin se uskuteční druhý koncert absolventů hudebního oboru naší školy. Představí se žáci klavírního oddělení K. Dolinská, V. Plášková a V. Sýkora. Kytarové oddělení zastupují R. Groman, L. Motyčková, J. Pochylý, V. Rachůnková a T. Zapletalová. Dále uslyšíte skladby pro housle v podání K. Juráskové, M. Matoškové a D. Martínkové, dechové oddělení reprezentují K. Obadalová a K. Konečná hrou na zobcovou flétnu a M. Smetana na trubku. Koncert se koná v sále dominikánského kláštera.

Další úterý - 22.5.2012 - se v sále kláštera koná absolventská besídka, začátek je opět v 17.00 hodin.

Rovněž připravujeme náborové akce pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ - 24.5.2012 dopolední koncert, ve dnech 21.-24.5.2012 se konají Výtvarné dílny pro 1. a 2. třídy ZŠ, 29.5. a 30.5. hrátky pro žáky MŠ rovněž dopoledne.

Přiložené fotografie jsou z II. absolventského koncertu.

 

absolvent.koncert 2 -2012
absolvent.koncert 2 -2012 2
absolvent.koncert 2 -2012 3
absolvent.koncert 2 -2012 4
absolvent.koncert 2 -2012 5
absolvent.koncert 2 -2012 6
absolvent.koncert 2 -2012 7
absolvent.koncert 2 -2012 8
absolvent.koncert 2 -2012 9
absolvent.koncert 2 -2012 10
absolvent.koncert 2 -2012 11
absolvent.koncert 2 -2012 12
absolvent.koncert 2 -2012 13