Pozvánka na I. absolventský koncert školního roku 2011/2012

V úterý 24. dubna 2012 se koná první ze série hudebních absolventských vystoupení žáků Základní umělecké školy. V letošním roce končí studium I. nebo II. stupně celkem 73 žáků, ve výtvarném oboru se výstavou prezentovalo 21 studentů, literárně dramatický a taneční obor mají shodně po 4 absolventech. Hudební obor má tradičně nejvíc absolventů a to 44, osm z nich na prvním koncertě uslyšíte. Vystoupí D. Bruštík a T. Janků - oba hrají na cimbál, V. Jochim a J. Pančocha - housle, M. Kročil - křídlovka, V. Partyka - bicí nástroje, J. Petřík- klavír a R. Švestková - varhany. Začátek koncertu je v 17.00 hodin. Koncert se koná v sále ZUŠ v dominikánském klášteře.

 

ab.1-2012
ab.1-2012/2
ab.1-2012/3
ab.1-2012/4
ab.1-2012/5
ab.1-2012/6
ab.1-2012/7
ab.1-2012/8
ab.1-2012/9
ab.1-2012/10
ab.1-2012/11
ab.1-2012/12
ab.1-2012/13
ab.1-2012/14
ab.1-2012/15
002