Poděkování

Děkuji touto cestou všem hostům a návštěvníkům koncertu, který jsme uspořádali při příležitosti 65. výročí založení Základní umělecké školy v Uherském Brodě. Díky Vašim ohlasům, které nám různými způsoby sdělujete, jsme s překvapením zjistili, kolik máme milých přátel nejen v Uherském Brodě ale i v jeho okolí. Srdečná slova uznání nás velmi těší. Proto připomínám, že komorní smyčcový soubor Collegium Classic můžete slyšet na Adventním koncertu v chrámu sv. Jana Křtitele v Újezdci u Luhačovic již v neděli 4.12.2011 v 17.00 hodin a koncert houslistky Barbory Valečkové pořádáme v úterý 24. ledna 2012 v sále dominikánského kláštera. Začátek koncertu je rovněž v 17.00 hodin. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Hana Mahdalová /za vedení školy/