Poděkování

V pátek 27. května 2016 se uskutečnila další z akcí, které byly součástí oslav 70. výročí založení školy. Slavnostní koncert měl úspěch a tak bych ráda ještě jednou poděkovala i touto cestou všem, kteří se svou prací o něj zasloužili a také těm, kteří nám tu slávu umožnili.

Děkuji kolegům - organizátorům, hudebníkům, osvětlovačům, zvukařům.......

Děkuji maminkám a tatínkům žáků, kteří nás podpořili a stále podporují.

Děkuji maminkám a babičkám, které napekli sladké odměny.

Děkuji všem, kteří vystupovali, žákům i dospělým - sólistům, dramaťákům i tanečnímu souboru, Šabličce, sborům a orchestru.

Děkuji filharmonikům a posilám z jiných ZUŠek.

Děkuji bývalým kolegům, kteří se přijeli s námi radovat...

Děkuji zaměstnancům Domu kultury za vstřícnost a pomoc při realizaci všech akcí, které jsme u nich dělali.

A rovněž děkuji všem sponzorům:

Městu Uherský Brod

firmám Adria Gold, Česká zbrojovka, Mrazírny, Nadace Bří Lužů, FINOD, VOMA, LINEA a TEKOO

Atelieru Žampach, Klubu přátel ZUŠ, Gazdíkovým a Mahdalovým.

 

program-obal