Poděkování

Vedení i zaměstnanci Základní umělecké školy v Uherském Brodě děkují za přání do nového roku.