Poděkování

Sváteční koncert 3.12.2015

 

Vážení přátelé,

Vám všem, kteří jste včera svou přítomností, vstřícností a štědrostí podpořili vystoupení žáků základní umělecké školy na Svátečním koncertu, patří náš dík. Máme velkou radost z Vašich ohlasů a budeme se snažit udržet Vaši pozornost v celém školním roce 2015/2016, který je pro nás mimořádný tím, že v něm slavíme 70. výročí založení školy.

Za zaměstnance Základní umělecké školy

Hana Mahdalová