Miniseriál - rozhovory s absolventy

Ladislav Výmola - absolvent I. cyklu /klavír/ v roce 2002, nyní student Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Pavla Stojaspalová - učitelka ZUŠ /klavír/

1. Kdo Tě přivedl k hudbě a ke hře na tento nástroj - klavír - vůbec?

K hudbě mě určitě přivedl můj otec, který mi snad ještě v době, kdy jsem neuměl mluvit, často zpíval a hrál při tom na kytaru. Asi v šesti letech mě také naučil základní akordy na tento nástroj. Taťka ale tušil, že základy hudební praxe se nejlépe formují, když se začne s klavírem. Proto jsem jednou na vánoce dostal klávesy s tím, že když teď mám klávesy, začnu chodit do hudebky a vydržím u toho minimálně sedm let.

2. Jaké byly začátky hry na klavír?

Myslím, že u mě nebyly až tak těžké začátky. Skladby jsem zvládal poměrně dobře a učil jsem se rychle. Můj problém byl spíš v nedostatku trpělivosti. Asi po dvou letech, když už nestačilo jen přijít na hodinu a zahrát prakticky totéž co na té předchozí, jsem měl opravdu problémy se donutit cvičit. Skladby mě nebavily, neměl jsem motivaci, nevědel jsem, jaké jsou moje priority a tak jsem se k ničemu nedokázal upnout natolik, abych mohl překonávat překážky.

3. Co Ti klavír dal? Nebo Ti snad něco vzal?

Díky klavíru mohu dělat to, co mě v životě nejvíc baví. Jak už jsem říkal, když je člověk mladý, často si ještě nedokáže ujasnit své priority v životě. Dnes vím, že hudba je pro mě hned po rodině a přátelích tím nejdůležitějším a základní prioritou, bez které si nedokážu život vůbec představit. Bez názornosti klavíru bych jen těžko chápal zákonitosti hudební teorie, které teď uplatňuji v mém hudebním fungování v tom nejširším slova smyslu.

4. Rozhodl jsi se pro učitelské povolání. Jak Tě ZUŠ připravila na přijímací řízení na VŠ?

Po ukončení prvního cyklu klavíru jsem nástroj zanedbával. Můj zájem o hudbu se posunul na kreativní činnost. Začal jsem hrát na kytaru v kapele (v níž jsem dodnes) a celou střední školu jsem na klavír vlastně nesáhl. Když se pak přiblížil termín podání přihlášek na vysoké školy, uvědomil jsem si, že hudba je to, čím se chci zabývat po zbytek života. Talentové zkoušky na pedagogickou fakultu se dělaly z klavíru, tak jsem poprosil paní Stojaspalovou, jestli by mě nedala pár hodin. Byla velmi ochotná a za dva měsíce jsem se do toho zase dostal natolik, že jsem přijímačky udělal. Talentové zkoušky byla ale jen jedna část a následoval ještě test teoretických hudebních znalostí. Škoda, že jsem v nauce nedával větší pozor. Moc dobrý pocit jsem z toho neměl, ale nakonec to nějak vyšlo.

5. Prozraď nám něco o svých dalších zálibách a jaké máš další plány?

Skoro všechny moje záliby jsou spjaty s hudbou. Snažím se být úspěšný se svojí kapelou (www.praetorian.cz), podílím se na skládání hudby do nově vznikajícího filmu na uherskobrodsku, učím na základní umělecké škole v Praze, snažím se studovat hudební historii. Po dokončení pedagogické fakulty mám ještě v plánu zkusit dodatečně konzervatoř.

L. Výmola - 2007

Fotografie pochází z archívu školy a je z roku 2007.

 

 

ROZHOVOR S  BÝVALOU ABSOLVENTKOU ZUŠ

Miriam Hasíková - studentka muzikologie FFUP v Olomouci

klavír :                        rok 2000 - 2004        učitel: Irena Bandriová

zobcová flétna :           rok 1997 - 2004        učitel: Jaroslav Šohaj

VO:                            rok 1999 - 2003        učitel: Hana Mahdalová

1. Kdo Tě přivedl k hudbě a ke hře na klavír ?

Do ZUŠky jsem chodila od mala, naši mě přihlásili do baletu, pak do hudebky a do výtvarky a hudba mě nakonec chytla nejvíc. Koho by tehdy napadlo, že u ní vydržím tak dlouho? Ani nevím, jak jsem přišla zrovna na klavír...asi on přišel ke mně J. U p.uč. Bandriové jsem začala hrát docela pozdě, ale zato pokračuji pořád.

2. Jaké byly začátky hry na klavír? (Jak vzpomínáš na ZUŠku a pedagogy?)

Na ZUŠku vzpomínám moc ráda, měla jsem tam velké štěstí na učitele. Každý z nich můj zájem o umění, hlavně o hudbu, formoval a prohluboval a určitě i díky nim jsem se rozhodla ji jít studovat. A začátky? Ty byly těžké tak, jako studium čehokoli jiného. A když si to zrekapituluji, tak smekám před všemi svými učiteli! Sama sebe bych nechtěla učit...

3. Co Ti klavír dal? Nebo Ti snad něco vzal? 

Ten, kdo má rád hudbu, tak z ní jedině těží.. i když je to někdy těžké...

4. Co v současné době studuješ a jak Tě ZUŠ připravila na toto studium?

Studuji Muzikologii na FFUP. Přijímačky byly úplně standardní a příprava na ně během všech let na ZUŠce  stačila.

5. Prozraď nám něco o svých dalších zálibách a plánech?

I když je muzikologie spíš teoretický obor, pokračuji ve hře na klavír a se spolužáky máme komorní soubor. Jsem tu teprve druhý rok, tak jsem ještě pořád ze všeho nadšená, nejvíc mě asi baví dějiny a potom samozřejmě navštěvování koncertů a hudebních akcí, kterých je Olomouc plná. Kromě hudby ještě studuji angličtinu, tak by se to dalo v nejlepším případě šikovně skloubit.