Miniseriál - rozhovory s úspěšnými žáky XII

Petra Hrubošová - přijata na Střední pedagogickou školu v Kroměříži

Stanislav Sládek - učitel ZUŠ

Petra Hrubošová 

S.S. Proč ses přihlásila do ZUŠ ?

P.H. Už od malička jsem chtěla hrát na nějaký hud. nástroj a hrát v cimbálové muzice, proto jsem začala hrát na flétnu a později na klarinet.

S.S. Jak dlouho chodíš do ZUŠ ?

P.H. Do ZUŠ chodím 6 let.

S.S. Na jaký nástroj hraješ nyní?

P.H. Jsem ve 3. roč. hry na klarinet u pana uč. Sládka.

S.S. Proč ses rozhodla jít studovat na Pedagogickou školu?

P.H. Baví mě práce s dětmi, něco vytvářet a tato škola to umožňuje.

S.S. Vím, že velmi dobře zpíváš. Jak uplatňuješ tento talent?

P. H. Od dětství zpívám folklór a nyní jsem sólistka Tanečního orchestru Stanislava Sládka ZUŠ Uh.Brod.

S.S. Co bys chtěla dělat po Ped. škole?

P.H. Chtěla bych dále studovat a být učitelkou na I. stupni, ale taky bych se ráda věnovala zpěvu.

S.S. Byla jsi na ZUŠ v Uh. Brodě spokojená?

P.H. Ano, velmi se mi zde líbilo. Díky této škole navštěvuji Taneční orchestr, jsem zde spokojená a baví mě to. Mimo to jsem zde našla partu správných kamarádů, se kterými je mi dobře.