Miniseriál - rozhovory s úspěšnými žáky XI

Kateřina Hlavínová - VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž

Irena Bandriová - její učítelka klavíru

Kateřina Hlavínová 


1. Kdo Tě přivedl k hudbě a ke hře na tento nástroj - klavír - vůbec?

K. - Asi maminka, ale zčásti mě to ke klavíru táhlo samo.

2. Jaké byly začátky hry na klavír?

K. - Velice zajímavé a zábavné.

3. Co Ti klavír dal? Nebo Ti snad něco vzal?

K. - Dal mi hodně nových zkušeností, nejen co se hry na klavír týče, ale i po kulturní stránce,
nevzal mi snad nic.

4. Rozhodla ses´ pro učitelské povolání. Jak Tě ZUŠ připravila na přijímací
řízení a jaké vlastně zkoušky na SŠ byly?

K. - Myslím si, že mě připravila dobře. Zkoušky byly trošku deprimující, ale bylo tam pár úžasných
lidiček, tak jsem to přežila já i všichni ostatní ve zdraví.

5. Prozraď nám něco o svých dalších zálibách a jaké máš další plány?

K. - Baví mě zpívat, tancovat a samozřejmě stále i hrát na klavír. A další moje plány? Tak to
nechám volně plynout.