Miniseriál - rozhovory s úspěšnými žáky X

Hana Hefková -  přijata na SSŠPgS Zlín

Irena Bandriová - její učitelka klavíru

Hana Hefková 


1. Kdo Tě přivedl k hudbě a ke hře na tento nástroj - klavír - vůbec?

Už v mateřské školce se mně líbilo, když nás některá z paní učitelek doprovázela při zpěvu na klavír. Proto jsem začala ve 3. třídě na tento hudební nástroj hrát.

2. Jaké byly začátky hry na klavír?

Z počátku mě klavír bavil i proto, že paní učitelka dovedla teorii i praxi dobře vysvětlit.

3. Co Ti klavír dal? Nebo Ti snad něco vzal?

To, že umím hrát na klavír mně pomohlo k tomu, že jsem se dostala na pajdák do Zlína i Kroměříže bez problémů. Dobrý prospěch by určitě nestačil. Poslední rok jsem sice měla jiné zájmy než hrát na klavír, ale to se snad na střední škole změní.

4. Rozhodla ses´ pro učitelské povolání. Jak Tě ZUŠ připravila na přijímací
řízení a jaké vlastně zkoušky na SŠ byly?

Na přijímací řízení jsem byla připravena výborně, bez problémů jsem zahrála zpaměti skladby, které jsem měla nacvičené na absolventský koncert. Na soukromé SŠ pedagogické ve Zlíně se přijímací zkoušky nedělaly, stačil průměr známek z 8. a 9.třídy a doložení o absolvování ZUŠ. Na střední pedagogické škole v Kroměříži se přijímací zkoušky skládaly z jazykového projevu, hudební výchovy. Hra na hudební nástroj byla nepovinná, ale ve značné míře se k ní přihlíželo.

5. Prozraď nám něco o svých dalších zálibách a jaké máš další plány?

Ráda čtu knížky, poslouchám hudbu a sportuju - nejraději hraju basketbal a někdy si i zaběhám. Chtěla bych se naučit hrát na kytaru a pokračovat na nějaké Vysoké pedagogické škole a učit na základní škole.